07:33 ICTChủ nhật, 22/09/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Kịp thời kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể trong quá trình tái cơ cấu
Thứ Hai, ngày 14/05/2018

Hiện nay, Tập đoàn đang đẩy mạnh tái cơ cấu các doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo cho các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc kiện toàn kịp thời các tổ chức đảng, đoàn thể sau tái cơ cấu.

Theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 đã được Chính phủ phê duyệt, nhiều doanh nghiệp trong Tập đoàn sẽ tổ chức sáp nhập hoặc thoái vốn theo nhiều mức khác nhau, trong đó có nhiều doanh nghiệp Tập đoàn sẽ thoái vốn toàn bộ hoặc không giữ cổ phần chi phối. Các hoạt động này sẽ làm thay đổi nhiều đến vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ cũng như hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp. Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo đảng ủy các đơn vị cần sớm kiện toàn tổ chức các tổ chức đảng, đoàn thể để đi vào hoạt động hiệu quả, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ và đảng viên, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Ngoài ra, Đảng ủy Tập đoàn cũng nhấn mạnh, các chi, đảng bộ trực thuộc cần triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy định của Trung ương, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối trong Tập đoàn./.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 42,000 42,200
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,980 42,380
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên