03:21 ICTChủ nhật, 19/01/2020
Subsidiaries
Thứ Tư, ngày 15/07/2015

Tập đoàn Vinacomin

Khối các cơ quan quản lý, lãnh đạo Tập đoàn

3 Đảng ủy Tập đoàn
 
4 Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam
 
5 Đảng ủy Than Quảng Ninh
 
6 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Than Quảng Ninh
 
7 Cơ quan Tập đoàn Vinacomin
 
8 Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh

 
A Đơn vị thuộc Công ty mẹ-Tập đoàn Vinacomin

1 Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả-Vinacomin
 
2 Công ty kho vận Hòn Gai-Vinacomin
 
3 Công ty kho vận Đá Bạc-Vinacomin
 
4 Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin
 
5 Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
 
6 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1-Vinacomin
 
7 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-TKV
 
8 Công ty Tư vấn Quản lý dự án-Vinacomin
 
9 Trung tâm cấp cứu mỏ-Vinacomin
 
10 Trường Quản trị kinh doanh-Vinacomin
 
11 Khách sạn Heritage Hạ Long-Vinacomin
 
12 Ban QLDA nhà máy tuyển than Khe Chàm-Vinacomin
 
13 Ban QLDA nhà máy tuyển than Khe Thần-Vinacomin
 
14 Ban QLDA tổ hợp Bauxte-Nhôm Lâm Đồng
 
15 Ban Quản lý các dự án than Đồng bằng Sông Hồng-Vinacomin
 
16 Công ty TNHH MTV xây lắp-Môi trường Nhân Cơ-TKV
 
17 Ban Quản lý dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ-Vinacomin
 
18 Ban Quản lý dự án Tòa nhà Vinacomin tại TP Hồ Chí Minh
 
19 Ban Quản lý dự án nhà điều hành Vinacomin
 
20 Công ty Than Mạo Khê-TKV
 
21 Công ty Than Nam Mẫu-TKV
 
22 Công ty Than Quang Hanh-TKV
 
23 Công ty Than Thống Nhất-TKV
 
24 Công ty Than Khe Chàm-TKV
 
25 Công ty Than Dương Huy-TKV
 
26 Công ty Than Hạ Long-TKV
 
27 Công ty Than Hòn Gai-TKV
 
28 Công ty chế biến Than Quảng Ninh-TKV
 
29 Công ty Than Hồng Thái-TKV
 
B Đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán độc lập
 
1 Trường Cao đẳng nghề Than-Khoáng sản Việt Nam
 
2 Viện Khoa học công nghệ mỏ-Vinacomin
 
3 Viện Cơ khí năng lượng và mỏ-Vinacomin
 
4 Bệnh viện Than-Khoáng sản Việt Nam
 
5 Tạp chí Than-Khoáng sản Việt Nam
 

C Các công ty con ở nước ngoài

1 Công ty TNHH Vinacomin-Lào
 
2 Công ty liên doanh Alumina Campuchia-Việt Nam
 

D Công ty TNHH nhà nước một thành viên

1 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin
 
2 Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ-Vinacomin
 
3 Tổng công ty điện lực-Vinacomin
 
4 Tổng công ty Khoáng sản-Vinacomin
 
5 Công ty TNHH một thành viên Than Uông Bí-Vinacomin
 
6 Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải-TKV
 
7 Công ty TNHH một thành viên Môi trường-TKV
 
8 Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu Vinacomin
 
9 Công ty TNHH một thành viên Địa chất mỏ-TKV
 
10 Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc-Vinacomin
 
11 Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Nhà và Hạ tầng-Vinacomin
 
12 Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng-Vinacomin
 

E Các công ty con cổ phần

1 Công ty Cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin
 
2 Công ty Cổ phần than Núi Béo-Vinacomin
 
3 Công ty Cổ phần than Cọc Sáu-Vinacomin
 
4 Công ty Cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin
 
5 Công ty Cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
 
6 Công ty Cổ phần than Hà Tu-Vinacomin
 
7 Công ty Cổ phần than Hà Lầm-Vinacomin
 
8 Công ty Cổ phần than Mông Dương-Vinacomin
 
9 Công ty Cổ phần than Vàng Danh-Vinacomin
 
10 Công ty Cổ phần Chế tạo máy-Vinacomin
 
11 Công ty Cổ phần Công nghiệp ôtô-Vinacomin
 
12 Công ty Cổ phần Thiết bị điện-Vinacomin
 
13 Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin
 
14 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin
 
15 Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai-Vinacomin
 
16 Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Ninh-TKV
 
17 Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin
 
18 Công ty Cổ phần Than Miền Trung-Vinacomin
 
19 Công ty Cổ phần Than Miền Nam-Vinacomin
 
20 Công ty Cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin
 
21 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than-Vinacomin
 
22 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin
 
23 Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Dịch vụ-Vinacomin
 
24 Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải-Vinacomin
 
25 Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin
 
26 Công ty Cổ phần Vận tải thủy-Vinacomin
 
27 Công ty Cổ phần tin học, công nghệ, môi trường-Vinacomin
 
28 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp-Vinacomin
 
29 Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
 
30 Công ty CP Địa chất và Khoáng sản-Vinacomin
 
31 Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa-TKV
 
32 Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời-Vinacomin
 
33 Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê
 
34 Công ty Cổ phần Vật tư-TKV

Các đơn vị thành viên