18:50 ICTThứ Bảy, 24/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Sơ đồ tổ chức
Thứ Ba, ngày 02/06/2015

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH CHÍNH

ĐIỆN THOẠI

+ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

1

Lê Minh Chuẩn

Bí thư

04.35180168

 

2

Đặng Thanh Hải

Phó Bí thư

04.38516649

 

3

Lê Tuấn Minh

Phó Bí thư

   

4

Phùng Văn Vịnh

Chánh Văn phòng

04.35160509

 

+ ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH

1

Vũ Anh Tuấn

Bí thư

0913548402

 

2

Nguyễn Mạnh Tường

Phó Bí thư

033.3823501

 

3

Nguyễn Văn Dũng

Phó Bí thư

 

4

Đỗ Đức Quý

Chánh Văn phòng

033. 3823448

+ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1

Lê Minh Chuẩn

Chủ tịch HĐTV

04.35180168

 

2

Đặng Thanh Hải

Thành viên HĐTV - Tổng giám đốc

04.38516649

 

3

Nguyễn Văn Hải

Thành viên HĐTV

04.38519924

 

4

Phạm Văn Mật

Thành viên HĐTV

04.38519923

 

5

Nguyễn Chiến Thắng

Thành viên HĐTV

   

6

Vũ Thành Lâm

Thành viên HĐTV

   

7

Nguyễn Văn Sỹ

TB Thư ký HĐTV

04.3518 0940

 

+ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1

Đặng Thanh Hải

Tổng giám đốc

04.38516649

 

2

Nguyễn Anh Tuấn

Phó TGĐ

04.3516 0121

 

3

Nguyễn Ngọc Cơ

Phó TGĐ

 033.3625779  

4

Khuất Mạnh Thắng

Phó TGĐ

 04.35181031  

5

Vũ Anh Tuấn

Phó TGĐ

 033.3611509  

6

Nguyễn Đình Thịnh

Phó TGĐ

 

7

Nguyễn Hoàng Trung

Phó TGĐ

0913 508628

8

Lê Quang Dũng

Phó TGĐ

 

 

9

Đặng Thị Hương

Kế toán trưởng

0912 791221

10

Phạm Trung Hưng

Chánh Văn phòng

 04.3516 0126  
+ KIỂM SOÁT VIÊN NHÀ NƯỚC TẠI TKV
1 Lê Thành Trung Trưởng ban Kiểm soát  
2 Lưu Anh Tuấn Kiểm soát viên phụ trách chung  
2 Phạm Thanh Hải Kiểm soát viên chuyên ngành  

3

Đỗ Thị Loát

Kiểm soát viên tài chính

 

+ CÔNG ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

1

Lê Thanh Xuân

Chủ tịch

 0912 235 474  
2 Phạm Hồng Hạnh Phó Chủ tịch  0912 028 783  

3

Nguyễn Thị Minh

Phó Chủ tịch

 0912 325 599

4

Nguyễn Trung Hiếu

Phó Chủ tịch

0912 575 974

4

Lưu Thanh Hải

Chánh văn phòng

0912 259 155

 

+ ĐOÀN THAN QUẢNG NINH

1

Vũ Hồng Hậu

Bí thư

033.3821452

 

2

Nguyễn Văn Thuấn

Phó Bí thư

033.3821452

 

3

Vũ Hồng Thắm

Thường trực Văn phòng

033.3821452

 

 

 

Đơn vị thành viên