Trang chủ/Giới thiệu chung
Đơn vị thành viên
Thứ Tư, ngày 04/03/2015

A. Các đơn vị trong cơ cấu tổ chức Công ty mẹ

1 Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả-Vinacomin
 
2 Công ty kho vận Đá Bạc-Vinacomin
 
3 Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin
 
4 Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
 
5 Công ty Xây lắp mỏ
 
6 Công ty Tư vấn Quản lý dự án-Vinacomin
 
7 Trung tâm cấp cứu mỏ-Vinacomin
 
8 Trường Quản trị kinh doanh-Vinacomin
 
9 Khách sạn Heritage Hạ Long-Vinacomin
 
10 Ban QLDA nhà máy tuyển than Khe Chàm-Vinacomin
 
11 Ban QLDA tổ hợp Bauxite-Nhôm Lâm Đồng
 
12 Ban Quản lý các dự án than Đồng bằng Sông Hồng-Vinacomin
 
13 Ban Quản lý dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ-Vinacomin
 
14 Ban Quản lý dự án Nhà điều hành Vinacomin

 15 Văn phòng đại diện tại Campuchia

 16 Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh

17 Công ty Than Mạo Khê-TKV
 
 18 Công ty Than Nam Mẫu-TKV
 
19 Công ty Than Quang Hanh-TKV
 
20 Công ty Than Thống Nhất-TKV
 
21 Công ty Than Khe Chàm - TKV
 
22 Công ty Than Dương Huy - TKV
 
23 Công ty Than Hạ Long-TKV
 
24 Công ty Than Hòn Gai-TKV
 
25 Công ty chế biến Than Quảng Ninh-TKV
 
26 Công ty Than Uông Bí - TKV

27 Công ty Nhôm Đăk Nông TKV
 
B. Các đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập
 
1 Trường Cao đẳng nghề Than-Khoáng sản Việt Nam
 
2 Viện Khoa học công nghệ mỏ-Vinacomin
 
3 Viện Cơ khí năng lượng và mỏ-Vinacomin
 
4 Bệnh viện Than-Khoáng sản Việt Nam
 
5 Tạp chí Than-Khoáng sản Việt Nam  

C. Các công ty TNHH MTV do TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ

1. Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin

2. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải - TKV

3. Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV

4. Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV

D. Các công ty con cổ phần do TKV nắm quyền chi phối

1. Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

2. Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin

3. Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin

4. Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin

5. Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin

6. Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin

7. Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin

8. Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin

9. Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

10. Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin

11. Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin

12. Công ty CP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

13. Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

14. Công ty CP kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin

15. Công ty CP Than Miền Nam - Vinacomin

16. Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin

17. Công ty CP XNK Than - Vinacomin

18. Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

19. Công ty CP Vận tải thuỷ - Vinacomin

20. Công ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin

21. Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

22. Công ty CP Giám định - Vinacomin

23. Công ty CP Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin

24. Công ty CP Cromit Cổ Định - Thanh Hoá - TKV

25. Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin

26. Công ty CP Sắt Thạch Khê - Vinacomin

27. Công ty CP Vật tư - TKV

28. Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

29. Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

30. Công ty CP Địa chất mỏ - TKV

31. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

32. Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV

33. Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV

Đ. Các công ty con ở nước ngoài

1. Công ty Liên doanh khoáng sản Steung Treng

2. Công ty TNHH Vinacomin - Lào

3. Công ty Liên doanh alumina Campuchia - Việt Nam