Tuổi trẻ Than Vàng Danh “Xung kích - tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lập thân - lập nghiệp xây dựng Công ty phát triển bền vững”
Thứ Sáu, ngày 06/01/2017

Là chủ đề Đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty CP than Vàng Danh được tổ chức trong 02 ngày 4-5/1/2017.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Minh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh; đại diện các ban chuyên môn Tỉnh Đoàn và Đoàn Than Quảng Ninh; đại diện các đoàn bạn vùng Uông Bí - Mạo Khê - Hà Nội; lãnh đạo chủ chốt Công ty, Thủ trưởng - Bí thư chi bộ các đơn vị trong Công ty và 170 đại biểu đại diện cho trên 2400 cán bộ Đoàn viên Thanh niên trong toàn Công ty đã về dự đông đủ.

Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo báo cáo trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm chỉ đạo của đoàn cấp trên và Đảng ủy Công ty, Đoàn thanh niên Công ty đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ nhiệt tình của CBCN toàn Công ty, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội khóa XXII nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đề ra. Nhiều tập thể cá nhân được đoàn cấp trên khen thưởng, Đoàn thanh niên Công ty được đoàn cấp trên công nhận là đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền.

Đại hội đã thông qua mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2017 - 2022 là: Tuổi trẻ Công ty không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn nghề nghiệp, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, xung kích tình nguyện sáng tạo xây dựng Công ty phát triển bền vững - xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn thanh niên Công ty khóa XXIII nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Than Quảng Ninh lần thứ V gồm 13 đồng chí.

Nhân dịp này, 04 tập thể và 04 cá nhân được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen; 10 tập thể và 10 cá nhân được Đoàn Than Quảng Ninh tặng bằng khen.