Không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động để mỗi cơ sở Đoàn là trường học cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành
Thứ Tư, ngày 27/06/2018

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh tại lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn đối với 124 cán bộ Đoàn cấp cơ sở và Chi đoàn năm 2018 của bốn đơn vị gồm: Đoàn Thanh niên Than Cọc Sáu, Than Đèo Nai, Công ty Kinh doanh than Cẩm Phả và Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả vừa được tổ chức tại Công ty CP than Cọc Sáu ngày 22/6/2018.

Hai chuyên đề chính do lãnh đạo Đoàn Than Quảng Ninh truyền đạt cho lớp tập huấn năm nay đó là: Nghiệp vụ công tác Đoàn và Kỹ năng công tác Đoàn. Cán bộ đoàn các đơn vị đã được thông tin những sự kiện kinh tế, chính trị nổi bật trong nước và quốc tế, tình hình SXKD, tái cơ cấu của Tập đoàn, hướng dẫn thực hiện những điểm mới trong quy định Điều lệ Đoàn khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh Quảng Ninh và toàn quốc lần thứ XI cùng các nghiệp vụ công tác Đoàn cơ sở…

Thay vì tổ chức lớp học theo lối mòn cũ, Bí thư Đoàn thanh niên của 4 công ty đã đưa ra ý tưởng mới, đó là sinh hoạt theo mô hình tập trung theo cụm. Trong không gian lớp học, trên sân khấu của diễn đàn, mọi người cùng trao đổi, cùng bàn bạc thống nhất, cùng đưa ra những lời phản biện sâu sắc, hài hước…đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, hấp dẫn. Đây là cách làm mới nhận được sự đồng tình, ủng hộ và thu hút đông đảo cán bộ Đoàn đến từ các đơn vị. Chính từ cách làm này, các tổ chức Đoàn trên địa bàn có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng trao đổi bổ sung những kinh nghiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi, kết nối tình cảm thân mật, xây dựng mối đoàn kết giúp đỡ nhau trong nghiệp vụ công tác.

Đặc biệt, triển khai thực hiện phần kỹ năng công tác Đoàn, đại diện các Chi đoàn đã có điều kiện trực tiếp để thể hiện khả năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sinh hoạt và các hoạt động của Đoàn… Từ đó không ngừng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và nhận thức về các hoạt động xã hội cộng đồng.

Có thể nói, thay đổi mô hình hoạt động chính là để thu hút thanh niên tích cực tham gia có ý thức, trách nhiệm, gắn với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Qua đó, năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng nâng lên, tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Công ty.