Phối hợp đồng bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
Thứ Tư, ngày 11/01/2017

Ngày 10-1-2017, Đảng uỷ Tập đoàn và Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 giữa hai Đảng bộ.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn; Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh; các Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí Phó Bí thư, trưởng các ban đảng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH hai Đảng bộ đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Trong đó khẳng định, thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, trong năm 2016, hai Đảng bộ đã phối hợp có hiệu quả việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, phối hợp xây dựng Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, vì sự nghiệp phát triển chung của Tập đoàn. Hoạt động phối hợp từng bước đi vào nề nếp, tạo bước chuyển biến tích cực trong các mặt công tác giữa các tổ chức cơ sở trực thuộc, các Ban xây dựng đảng và Văn phòng cấp ủy. Hai Đảng bộ đã luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời phổ biến những chủ trương, nhiệm vụ công tác của Tập đoàn để các chi, đảng bộ cơ sở, các Ban xây dựng đảng của hai Đảng bộ quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt tại đơn vị mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời lắng nghe phản ảnh về tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, công tác xây dựng đảng của tổ chức cơ sở đảng, từ đó có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

Năm 2017, hai Đảng bộ đề ra nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD theo thị trường, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh cũng sẽ phối hợp lãnh đạo đồng bộ hơn ở nhiều lĩnh vực, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như: công tác cán bộ; công tác tái cơ cấu doanh nghiệp; công tác quy hoạch, xây dựng chiến lược vùng và các hoạt động ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất… nhằm tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ IV v.v…