22:35 ICTThứ Sáu, 12/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
Thứ Năm, ngày 28/07/2011

Ngày 23/7/2011, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Công ty.

Hội nghị đã được nghe GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung quan trọng của: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (sửa đổi). Sau Hội nghị, các chi bộ trực thuộc đã thảo luận Chương trình hành động của Đảng bộ và đề ra các kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện tại đơn vị. Nội dung của Chương trình: Đảm bảo tuyệt đối an toàn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, thu nhập và đời sống người lao động; Tăng cường áp dụng công nghệ mới, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng; Tiếp tục đổi mới từ nhận thức đến việc làm; Lấy hiệu quả làm thước đo cho mọi hành động vỡ sự nghiệp phát triển bền vững; Xây dựng Đảng bộ Công ty và các đoàn thể quần chúng đạt trong sạch, vững mạnh.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên