Học tập gương Bác thông qua những hành động thiết thực
Thứ Sáu, ngày 09/06/2017

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 phát động các tập thể và cá nhân thi đua học tập bằng những việc làm thiết thực.

Đảng uỷ Công ty chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp tốt với các đơn vị, công trường, phân xưởng phát động thi đua học tập và làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các kết quả cụ thể như: các công trường, phân xưởng, tổ đội sản xuất áp dụng các hình thức tiết kiệm vật tư, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu thêm 1% nữa so với các chỉ tiêu đã đưa ra tại Hội nghị công nhân viên chức; mỗi công trường, phân xưởng, tổ đội sản xuất có ít nhất 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất theo tuần, 4 sáng kiến theo tháng và các cá nhân có ít nhất 1 sáng kiến theo tháng, 2 sáng kiến theo quý; các công trường, phân xưởng, tổ đội có ít nhất 1 hoạt động sinh hoạt tập thể theo quý để nêu cao tinh thần tập thể, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ chung v.v…

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Công ty chỉ đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ đảng viên và người lao động những mẩu chuyện hay về Bác Hồ thông qua nhiều hình thức truyền thanh nội bộ, trong quá trình tổ chức các buổi sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể thao… để việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm dần tới cán bộ đảng viên để việc thực hiện chỉ thị đạt kết quả thiết thực.