01:46 ICTThứ Tư, 17/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Than Nam Mẫu quán triệt nội dung nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng
Thứ Năm, ngày 04/08/2011

Thực hiện kế hoạch học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI Đảng bộ Công ty than Nam Mẫu đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, lãnh đạo cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Công ty.


Các đảng viên đã được quán triệt các nội dung về: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động, sự đồng thuận trong CNVC toàn Công ty và đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ than Nam Mẫu có cơ hội nắm bắt thêm những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn những nhận thức lệnh lạc, tăng cường phê bình và tự phê bình trong Đảng bộ, Chi bộ, phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên. Để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên của than Nam Mẫu biết vận dụng một cách sáng tạo vào tình hình thực tế tại đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên