23:27 ICTThứ Ba, 28/06/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng: Bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho quần chúng ưu tú
Chủ nhật, ngày 04/09/2011

Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho trên 50 quần chúng ưu tú nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng trong những năm tới.

Lớp học đã truyền đạt nhiều nội dung quan trọng như trang bị kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; tình hình kinh tế chính trị trong nước và thế giới.    

Việc bồi dưỡng nhận thức cho quần chúng ưu tú có nguyện vọng vào Đảng là việc làm cần thiết nhằm bổ sung những kiến thức cơ bản để giúp cho mọi người xác định động cơ đúng đắn và tạo được lực lượng dự bị đông đảo để giới thiệu vào Đảng.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên