05:54 ICTThứ Ba, 09/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Triển khai tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng
Thứ Tư, ngày 25/04/2012

Đảng ủy Công ty than Mạo Khê vừa tổ chức triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 09 về vấn đề doanh nhân.

Căn cứ vào hướng dẫn và kế hoạch của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các chi bộ triển khai việc học tập, quán triệt các Nghị quyết thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ. Nội dung cần quán triệt là: Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” và Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong quá trình triển khai, các chi bộ tập trung vào các vấn đề lớn: khẳng định và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng; 8 nội dung nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng; mục tiêu, phương châm của công tác xây dựng Đảng; các nhóm giải pháp xây dựng Đảng; biểu dương gương người tốt việc tốt trong cán bộ, đảng viên cũng như trong công tác xây dựng Đảng, phê phán các hành vi, biểu hiện sai trái. Tuyên truyền về những kết quả đạt được trong xây dựng kết cấu hạ tầng, làm rõ 4 quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và các mục tiêu của việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ kinh tế - xã hội; tuyên truyền về định hướng phát triển 10 lĩnh vực hạ tầng chủ yếu xã hội, các giải pháp chủ yếu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; tuyên truyền cho CNVC nắm bắt và hiểu rõ Quyết định số 60/QĐ–TTG ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030. Tuyên truyền Nghị quyết 09-NQ/TW về doanh nhân với các nội dung: đánh giá tình hình đội ngũ doanh nhân, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong xây dựng đội ngũ doanh nhân, trong đó nhấn mạnh: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân…
 
Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cho cán bộ, đảng viên, CNVC trong Công ty hiểu rõ về tầm quan trọng của các Nghị quyết đối với nhiệm vụ củng cố, xây dựng chỉnh đốn, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng hiện nay và nhiệm vụ phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh và ngành Than nói riêng; nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, CNVC thi đua lao động sản xuất xây dựng Công ty và ngành Than ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên