08:48 ICTChủ nhật, 31/05/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tăng cường phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Thứ Sáu, ngày 22/03/2019

Chiều ngày 21/3/2019, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã sơ kết công tác phối hợp năm 2018 và ký kế hoạch phối hợp năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng - Đảng ủy TQN; lãnh đạo Ban BV Tập đoàn. Đồng chí Vũ Xuân Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy TQN đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, hai bên đã đánh giá và thống nhất kết quả thực hiện công tác phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018 giữa Đảng ủy TQN và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Hai bên đã chủ động đưa nội dung phối hợp vào kế hoạch, chương trình công tác năm 2018 để triển khai thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả cao. Tập trung phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp đảm bảo ANTT, quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ; công tác ATVSLĐ; công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư.

Trong công tác phối hợp, đã tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, kiểm tra đột xuất, không báo trước về ANTT, nhất là quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ. Tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy chỉ đạo về một số dự án kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến quản lý tài nguyên than; phối hợp tham gia đóng góp ý kiến với lãnh đạo tỉnh về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy...

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN phát biểu, khẳng định hiệu quả trong công tác phối hợp trên các lĩnh vực, đã góp phần quan trọng giúp Tập đoàn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng ủy TQN và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2019, Tập đoàn tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, tăng sản lượng, nâng cao hiệu quả SXKD. Do vậy, Đảng ủy TQN và Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nhất là công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ; thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc trong công tác quản lý than và công tác nội chính...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Diện, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành Than đối với tỉnh Quảng Ninh, sự ổn định, phát triển của ngành Than tạo điều kiện giữ ổn định an ninh chính trị, ANTT, an sinh xã hội, cũng như giúp cho tỉnh có những bước phát triển. Công tác phối hợp giữa hai bên cần thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về quản lý tài nguyên than - khoáng sản, về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Công tác nội chính cần chủ động phối hợp với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn là chính; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết xử lý dứt điểm các vụ việc...

Hai bên đã thống nhất và ký kế hoạch phối hợp năm 2019 với các nội dung và các biện pháp thực hiện; chú trọng trong chỉ đạo, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; phối hợp công tác quản lý tài nguyên than; giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn; giải quyết đơn thư tố cáo...

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 48,550 48,800
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 47,800 48,550

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên