11:23 ICTChủ nhật, 20/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Sơ kết công tác phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Than Cọc Sáu với Đảng ủy các phường trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
Thứ Hai, ngày 03/12/2018

Vừa qua, tại Hội trường Công ty CP than Cọc Sáu, Đảng ủy Công ty đã tổ chức hội nghị tổng kết, kết quả thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Công ty với Đảng ủy các phường trên địa bàn TP Cẩm Phả năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh; đồng chí Bùi Thị Bính - Phó Bí thư Thành ủy Cẩm Phả; các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Thành ủy Cẩm Phả; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy thuộc 13/13 phường trên địa bàn TP Cẩm P

Vừa qua, tại Hội trường Công ty CP than Cọc Sáu, Đảng ủy Công ty đã tổ chức hội nghị tổng kết, kết quả thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Công ty với Đảng ủy các phường trên địa bàn TP Cẩm Phả năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh; đồng chí Bùi Thị Bính - Phó Bí thư Thành ủy Cẩm Phả; các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Thành ủy Cẩm Phả; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy thuộc 13/13 phường trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kha - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP than Cọc Sáu đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như tình hình công tác của Đảng bộ Công ty. Theo đó, dự kiến thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018: Đất đá bốc xúc 100% KH năm; hệ số bóc đất 100% KH năm; than nguyên khai sản xuất 105% KH năm; than tiêu thụ 109,7% KH năm; doanh thu than 105,2% KH năm. Đảng bộ Than Cọc Sáu là một đảng bộ, đảng viên đông, cư trú hầu hết trên tất cả các phường thuộc thành phố Cẩm Phả. Tính đến tháng 11/2018 toàn Đảng bộ Công ty có 812 đảng viên, trong đó đảng viên thuộc diện giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú là 812 đồng chí, bằng 100%. Đảng viên thuộc diện được giới thiệu về sinh hoạt tại địa phương đã nhận thức sâu sắc hơn mục đích và ý nghĩa, nội dung quy chế phối hợp của Đảng ủy Công ty với Đảng ủy các phường trên địa bàn, đặc biệt là nhận thức đầy đủ hơn về quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị.

Về việc phối hợp trong công tác xây dựng văn hóa - xã hội địa phương trong 11 tháng năm 2018: Công ty chi quỹ ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai số tiền 555 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa 60,2 triệu đồng; quỹ hỗ trợ xã hội 192,7 triệu đồng; quỹ vì trẻ thơ 131,4 triệu đồng; quỹ vì người nghèo 75,5 triệu đồng. Trong năm 2018, đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong CBĐV, người lao động Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/7/2018 của BCH Thành ủy Cẩm Phả về xây dựng Thành phố Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Đảng ủy Công ty đã xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo cơ quan chuyên môn ban hành chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, quản lý đất đai. Công ty đã ký quy chế phối hợp bảo vệ tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ với các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2018 với số tiền 388 triệu đồng… Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 05/10/2015 của UBND Thành phố Cẩm Phả tăng cường công tác đấu tranh chống nhập khẩu, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; Nghị quyết số 18 của Thành ủy Cẩm Phả về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về thực hiện nếp sống văn minh, trong việc cưới, tang và lễ hội tới 100% CBCNV của Công ty.

Về phương hướng, nhiệm vụ phối hợp năm 2019: Kế hoạch các chỉ tiêu SXKD chính năm 2019: Đất đá bốc xúc 25,9 triệu m3; hệ số bóc đất 14,0 m3/ tấn; than nguyên khai sản xuất 2,55 triệu tấn; than tiêu thụ 2,522 triệu tấn; doanh thu than 2.939,5 tỷ đồng. Phối hợp trao đổi kịp thời về mảng thông tin liên quan tới chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như những quy định của địa phương, của ngành; tăng cường công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phường và Công ty nhất là bảo vệ ranh giới mỏ; thường xuyên trao đổi những kinh nghiệm, những cách làm thiết thực, hiệu quả của các đảng bộ doanh nghiệp cũng như đảng bộ phường trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đặc biệt Đảng bộ Công ty CP than Cọc Sáu và các Đảng bộ phường trên địa bàn thành phố Cẩm Phả thường xuyên tranh thủ sự tạo điều kiện giúp đỡ của Đảng ủy Than Quảng Ninh và Thành ủy Cẩm Phả để thực hiện tốt quy chế phối hợp và hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn về mọi mặt.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên