Đảng uỷ Than Vàng Danh triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2017
Thứ Hai, ngày 20/03/2017

Đảng uỷ Công ty CP than Vàng Danh vừa phối hợp với các phường, xã trên địa bàn thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp năm 2016, triển khai chương trình phối hợp năm 2017.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Hà - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Uông Bí; Lê Đình Thiềm - Phó Ban tổ chức Đảng ủy Than Quảng Ninh; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Công an xã, phường của các phường, xã trên địa bàn Thành phố Uông Bí và các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn, ĐTN Công ty CP than Vàng Danh.

Theo báo cáo, hiện Đảng bộ Công ty CP than Vàng Danh có 1.374 đảng viên. Hầu hết đảng viên của Đảng bộ cư trú trên 11 phường, xã của Thành phố Uông Bí. Đảng ủy Công ty và cấp ủy các địa phương, nơi Công ty đứng chân và có đảng viên của Đảng bộ cư trú đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của địa phương và ngành Than, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp lãnh đạo kịp thời, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức có hiệu quả các lĩnh vực công tác, các nội dung của chương trình đã phối hợp và ký kết. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công ty và mỗi xã phường tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo CBĐV, CNVC-LĐ thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty và địa phương; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty, cũng như nhiệm vụ chính trị của mỗi phường, xã.

Sau khi các đại biểu phát biểu tham luận đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất những nội dung cần thực hiện, đồng chí Trịnh Xuân Thỏa - Bí thư Đảng ủy Công ty CP than Vàng Danh và các phường, xã đã cùng nhau đưa vào kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp trong năm 2017 những nội dung cụ thể, thiết thực và hiệu quả, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền các phường, xã trên địa bàn thành phố Uông Bí thực hiện tốt Nghị quyết của các cấp ủy Đảng trong năm 2017, góp phần cùng Đảng bộ các phường, xã trên địa bàn xây dựng thành phố Uông Bí ngày càng giàu đẹp, văn minh.