Đảng ủy Công ty than Uông Bí tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 63 đảng viên mới
Thứ Ba, ngày 08/08/2017

Vừa qua, Đảng ủy Công ty than Uông Bí đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 63 đảng viên mới.

Phát biểu khai mạc tại lớp học, đồng chí Bùi Khắc Trực - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ Than Quảng Ninh nhấn mạnh đây là dịp để các đồng chí đảng viên mới nâng cao nhận thức đối với trách nhiệm của người đảng viên cộng sản trong giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại khóa học, mỗi đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Công ty.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới có thêm những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh; hiểu về vai trò, sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam; những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Các đảng viên mới còn được cung cấp các kiến thức về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, để từ đó mỗi đảng viên dự bị xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và đơn vị nơi công tác; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần ý chí và hành động… không ngừng phấn đấu để giữ vững danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc lớp học có 28/63 đồng chí đạt điểm giỏi; 28/63 đồng chí đạt điểm khá; 7/63 đồng chí đạt điểm trung bình. Trong buổi tổng kết bế giảng lớp học, Ban tổ chức đã biểu dương và khen thưởng đối với các cá nhân đạt điểm giỏi và điểm khá./.