10:36 ICTChủ nhật, 20/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy Công ty CP than Cọc Sáu: Quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8
Thứ Hai, ngày 17/12/2018

Mới đây, Đảng ủy Công ty CP than Cọc Sáu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho các đối tượng là lãnh đạo Công ty; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; thành viên các Ban xây dựng Đảng của Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc; các đồng chí là Trưởng phòng, Quản đốc và tương đương trong toàn Công ty. Đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh trực tiếp truyền đạt.

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh đã giới thiệu khái quát các nội dung về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Theo đó, Trung ương đã thông qua Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát: "Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển, hình thành văn hóa sinh thái biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng... Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển".

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cũng thông báo về tình hình chính trị trong nước và khu vực, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của CNCB toàn Tập đoàn năm 2018 và những định hướng trong sản xuất, tiêu thụ của Tập đoàn năm 2019.

Với quan điểm chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết không chỉ là việc nghe báo cáo viên trình bày, mà qua hội nghị mỗi cán bộ đảng viên phải tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để hiểu sâu sắc hơn, từ đó có ý kiến đề xuất những giải pháp thực tế nhằm vận dụng, cụ thể hóa đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong Nghị quyết vào tình hình của đơn vị, biến các chủ trương đường lối, mục tiêu thành hiện thực, thành phong trào hành động trong thực tiễn cuộc sống. Trước mắt tập trung mọi nguồn lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018, xây dựng niềm tin, tạo động lực mới để chuẩn bị cho năm kế hoạch 2019.

Sau Hội nghị, 28 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty sẽ xây dựng chương trình kế hoạch hành động của cấp ủy đơn vị, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tới 812 đảng viên của đảng bộ, hoàn thành vào ngày 08/1/2019.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên