06:00 ICTThứ Ba, 09/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Công ty Chế tạo máy: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Thứ Sáu, ngày 18/05/2012

Ngày 18/5/2012, Đảng bộ Công ty Cổ phần Chế tạo máy đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ được đề cập, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng; nâng cao tinh thần đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện tiêu cực, thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao vài trò lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng v.v. Trong triển khai thực hiện tinh thần của Nghị quyết, Đảng bộ Công ty đề ra kế hoạch gắn học tập Nghị quyết Trung ương 4 với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát huy nội lực, lao động sáng tạo, thi đua lao động đảm bảo an toàn, năng suất, hiệu quả để xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên