Công ty CP Vận tải thủy phát động công trình sửa chữa Tàu Vinacomin Hà Nội
Thứ Năm, ngày 07/06/2018

Ngày 02/6/2018 trên Tàu Vinacomin Hà Nội lên đà sửa chữa tại công ty TNHH 1 TV đóng tàu Phà Rừng (thành phố Hải Phòng); BCH Đảng bộ Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin phát động công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018).

Đến dự cổ vũ, động viên phong trào hoạt động thi đua có các đồng chí đại biểu lãnh đạo UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh. Công trình do CNVCLĐ thực hiện thi công một số hạng mục thể hiện việc làm cụ thể, hành động thiết thực góp phần đẩy nhanh tiến độ, tiết giảm chi phí; nâng cao trình độ tay nghề của thuyền viên; tạo môi trường làm việc đoàn kết vì mục tiêu chung sớm nhất đưa tàu ra khai thác. Thông qua hoạt động phong trào xây dựng hình ảnh tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc. Phong trào thi đua do Đảng ủy công ty phát động có ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa đến cán bộ, đảng viên người lao động hưởng ứng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)./.