08:44 ICTThứ Năm, 17/10/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng uỷ Than Mạo Khê triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII của Đảng
Thứ Tư, ngày 09/01/2019

Vừa qua, Đảng uỷ Công ty than Mạo Khê đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho trên 160 đồng chí là cán bộ chủ chốt bao gồm: các đồng chí Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban Công đoàn Công ty; Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Phó Chủ tịch Hội CCB Công ty; cán bộ thuộc các Ban Xây dựng Đảng; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trong Đảng bộ; Quản đốc, Trưởng phòng, ban; Bí thư các chi đoàn; Chủ tịch các công đoàn bộ phận trong toàn Công ty.

Hội nghị đã được đồng chí Lương Xuân Sớm - Bí thư Đảng ủy Công ty trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, trong đó tập trung học tập, nghiên cứu làm rõ những quan điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo kế hoạch, để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tế trong Công ty, sau hội nghị, các Chi bộ sẽ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng tới cấp ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ. Thông qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên trong Công ty nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng trên cơ sở đảm bảo tính chủ động, sáng tạo, từ đó nghiên cứu áp dụng phù hợp với đặc điểm của đơn vị, gắn với các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác góp phần cùng Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,480 41,680
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,400 41,800
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên