17:26 ICTThứ Tư, 19/02/2020
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Thứ Tư, ngày 06/06/2018

Nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy các cấp về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát.

Theo đó, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các cấp ủy đảng cần tăng cường hơn nữa việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, trong đó trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn, việc thực hiện NQTW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết số 08-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp”. Công tác kiểm tra giám sát cần bám sát nội dung theo Chương trình 1 về giám sát chuyên đề của cấp ủy năm 2018. Chủ động nắm bắt thông tin, nhằm phát hiện sớm những vấn đề có biểu hiện tiêu cực, vi phạm. Kịp thời giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên và khiếu nại kỷ luật đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra và các công việc thường xuyên theo quy định tại Điều 30, Điều 32- Điều lệ Đảng v.v.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 44,720 44,920
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 44,700 45,050

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 68.50 -3.32%
Đồng USD/lb 2.6045 -1.11%
Chì USD/tấn 1,903.00 0.36%
Aluminum USD/tấn 1,721.00 -0.06%
Thiếc USD/tấn 16,600.00 0.45%
Kẽm USD/tấn 2,172.00 1.07%
Nickel USD/tấn 13,023.50 0.71%

Các đơn vị thành viên