00:31 ICTThứ Hai, 26/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tái cơ cấu phải ổn định tư tưởng người lao động
Thứ Ba, ngày 14/08/2018

Trước tình hình các đơn vị đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp, sát nhập nhiều đơn vị và tổ chức, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Theo Đề án tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp của Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn đang thực hiện theo hướng giảm số lượng đầu mối, tinh giảm nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, chính trị đã và đang được tiến hành sát nhập làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư của cán bộ, đảng viên và người lao động. Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chính trị cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng ủy các cấp về việc tái cơ cấu các doanh nghiệp hiện nay là yêu cầu từ thực tiễn và là chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, phải được thực hiện trong toàn hệ thống chính trị Tập đoàn. Do vậy, các đơn vị cần định kỳ hoặc thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với công nhân lao động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, nắm bắt kịp thời những ưu điểm cũng như bất cập của các chế độ chính sách, các quy chế, quy định đã ban hành để qua đó điều chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu quản lý cũng như đáp ứng yêu cầu của người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng công tác truyền thông, sớm đưa các chủ trương, định hướng trong lãnh đạo đến với người lao động, để người lao động biết, chia sẻ với doanh nghiệp và triển khai thực hiện hiệu quả...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên