Không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng
Thứ Sáu, ngày 21/04/2017

Đến nay, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng đã đi được chặng đường gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Tập đoàn và sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, các cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong Công ty đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Thiết thực hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn (25/5/2007 - 25/5/2017), Đảng uỷ Công ty Nhôm Lâm Đồng không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực và sức chiến đấu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017. Trong đó, tập trung vào những giải pháp trọng tâm - cụ thể là: Chuẩn bị tốt các điều kiện về sản xuất cho toàn bộ dây chuyền hoạt động nâng tải đạt 100% công suất thiết kế và duy trì ổn định, đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn môi trường. Tiếp tục củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, năng lực sản xuất và tối ưu hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất kết hợp việc quản trị tốt chi phí, hạ giá thành sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu có lãi phần hạch toán của Công ty và có hiệu quả phần hạch toán tổng thể giá thành tiêu thụ toàn Tổ hợp dự án...