05:39 ICTThứ Ba, 09/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn 2012
Thứ Ba, ngày 17/04/2012

Nhằm mục đích thông qua các chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề để qua đó có đánh giá chính xác nhất về công tác quản lý lao động và tiền lương của các đơn vị trong Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn đã lập kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2012 với các nội dung: kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo về tình hình thực hiện công tác quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của các chi, đảng bộ cơ sở và các viên chức được Tập đoàn cử làm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các công ty con.

Cụ thể, Đảng ủy Tập đoàn sẽ thành lập đoàn kiểm tra gồm các thành viên của UBKT Đảng ủy Tập đoàn và một số viên chức thuộc các Ban chuyên môn của Tập đoàn để tiến hành thực hiện kiểm tra. Phân công đồng chí Nguyễn Đình Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn trực tiếp phụ trách đoàn kiểm tra.
 
Các đơn vị và người đại diện phần vốn của Tập đoàn được trực tiếp kiểm tra phải chuẩn bị báo cáo theo đề cương hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn và cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Đối với các đơn vị Tập đoàn không trực tiếp kiểm tra thì căn cứ vào điều kiện cụ thể, tiến hành việc tự kiểm tra tại đơn vị, tổng hợp báo cáo về Tập đoàn.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên