Đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống
Thứ Ba, ngày 10/01/2017

Ngày 9/1, Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại hai điểm cầu Hà Nội và Hạ Long.

Tham dự Hội nghị có Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Tập đoàn; đảng viên Đảng bộ cơ quan Tập đoàn và một số chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Tập đoàn khu vực Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh: Các nội dung Nghị quyết, Kết luận lần này đều rất quan trọng, các tác động đến công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Tập đoàn. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng trong năm 2017 của Đảng bộ Tập đoàn, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của Tập đoàn, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn yêu cầu các đồng chí dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và mới trong Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, nghiên cứu, thảo luận về Chương trình hành động của Đảng uỷ Tập đoàn, thực hiện Nghị quyết 04 nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PSG.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng, đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hội nghị cũng đã được quán triệt Nghị quyết 05-NQ/TW, ngày 1/11/2016 về “Một số chủ trương chính sách lớn, nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 5/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả mô hình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”…