06:29 ICTThứ Ba, 09/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đẩy mạnh việc ứng dụng chương trình cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên
Thứ Sáu, ngày 10/02/2012

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ và đảng viên của Đảng ủy Tập đoàn năm 2012.

Năm 2011, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo kiện toàn và sắp xếp lại mô hình tổ chức đảng tại Công ty Nhôm Lâm Đồng; thành lập đảng bộ bộ phận của Đảng bộ Công ty Kho vận Gai; tổ chức khảo sát, xây dựng phương án kiện toàn từng bước hệ thống tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Tập đoàn. Đã lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn nhân sự cấp cao Tập đoàn, hoàn thiện thủ tục báo cáo Chính phủ để kiện toàn các chức danh Chủ tịch, các Ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn; bổ sung nhân sự cơ quan điều hành Tập đoàn và một số cán bộ chủ chốt các công ty con, đơn vị thành viên... Trong năm đã kết nạp được 339 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức cho 375 đảng viên dự bị; xây dựng Quy chế và triển khai cài đặt Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên tới các chi đảng bộ...
 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án về tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, trên cơ sở đó hình thành tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với hệ thống chính trị của Tập đoàn. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn, các tổ chức đảng trong Tập đoàn các công ty than - khoáng sản Việt Nam với cấp ủy đảng địa phương nơi đơn vị có hoạt động SXKD.
 
Chỉ đạo, thực hiện tốt các bước kiểm điểm, đánh giá cán bộ các cấp; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý cấp trên đảm bảo quy trình, tiến độ và coi trọng chất lượng, tránh hình thức, trùng lắp về thủ tục trong đánh giá cán bộ, đảng viên.
 
Chủ động rà soát, củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác đảng chuyên trách tại Đảng ủy Tập đoàn cũng như tại các chi, đảng bộ có quy mô lớn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ.
 
Tổ chức mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảng để nghiên cứu, quán triệt các quy định, hướng dẫn về thực hiện Điều lệ Đảng và bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác Đảng năm 2012.
 
Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở thực hiện tốt công tác phát triển đảng năm 2012, phấn đấu kết nạp đảng viên mới trên 5% so với tổng số đảng viên hiện có; ứng dụng Chương trình cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên và tiến hành đồng bộ, khai thác dữ liệu ngay từ quý I năm 2012...
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên