04:52 ICTThứ Ba, 09/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng uỷ Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin: Quán triệt, triển khai học tập các Nghị quyết của Hội nghị trung ương 4
Thứ Sáu, ngày 11/05/2012

Mới đây, tại hội trường lớn Văn phòng Tổng Công ty, Đảng uỷ Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XI).

Hội nghị đã nghe báo cáo viên Phạm Văn Thâu đã trình bày những nội dung chính của nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các chỉ thị, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Trên cơ sở đó, Tổng Công ty đã đề ra kế hoạch thực hiện Nghị quyết và việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012.
 
Do có sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ nên hội nghị đã đạt hiệu quả thiết thực, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Tổng Công ty thông qua đó nắm vững, hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và chương trình công tác; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng hành động, đấu tranh kiên quyết với những quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Tổng Công ty phấn đấu vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XI), Nghị quyết của Bộ Chính trị (Khoá XI) và chương trình công tác của Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin nhiệm kỳ 2010-2015 vào quá trình học tập, công tác, đặc biệt là hoạt động SXKD tại đơn vị trực thuộc của Công nghiệp mỏ Việt Bắc.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên