Đảng bộ Công ty CP Địa chất mỏ quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII
Thứ Năm, ngày 14/09/2017

Vừa qua, tại Cẩm Phả, Đảng bộ Công ty CP Địa chất mỏ - TKV đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Thiều - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn và 120 đảng viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Địa chất mỏ - TKV.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Văn Mạnh  - Bí thư Đảng uỷ Công ty nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đưa ra ba nghị quyết rất quan trọng và có tác động mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết quan trọng lần này sẽ là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi chi, đảng bộ trực thuộc, tổ chức đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động được tiếp thu nội dung nghị quyết một cách đầy đủ, tư tưởng phải thông, tư duy phải chín, đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, mỗi chi, đảng bộ trực thuộc cần chủ động nghiên cứu, vận dụng vào công việc cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị khác của Công ty.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thiều - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đã truyền đạt nội dung cụ thể của các nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Với tinh thần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các đảng viên trong toàn Đảng bộ đã quyết tâm, đoàn kết để đưa các nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào trong công việc của mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị khác của Công ty.