Chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thứ Tư, ngày 06/09/2017

Ngày 28/8/2017, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương có Quyết định số 890-QĐ/ĐUK về việc chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, các đồng chí: Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Nguyễn Đình Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Phạm Tuấn Ngọc, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin đã được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020.