06:22 ICTThứ Hai, 26/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Bồi dưỡng kiến thức về đảng cho quần chúng ưu tú
Thứ Ba, ngày 22/05/2012

Nhằm nâng cao kiến thức về đảng cho quần chúng ưu tú, vừa qua, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn Vinacomin đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về đảng cho 60 quần chúng ưu tú thuộc các đảng bộ cơ sở.

Các quần chúng ưu tú được trao đổi các nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta; Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng; Một số nét về đường lối phát triển kinh tế-xã hội, phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quố; Tổ chức cơ sở Đảng và một số công tác xây dựng Đảng, thực hiện điều lệ đảng v.v.  Ông Nguyễn Minh Thiều, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn cho biết, trên cơ sở các kiến thức trên, các quần chúng ưu tú xây dựng động cơ đúng đắn phấn đấu gia nhập Đảng. Đây chính là nguồn phát triển đảng của các cơ sở đảng trực thuộc trong năm nay và những năm tiếp theo. Trong quý 1 năm nay, Đảng bộ Tập đoàn đã kết nạp 47 đảng viên mới.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên