06:13 ICTThứ Hai, 16/09/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy Tập đoàn bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Thứ Bảy, ngày 12/05/2018

Vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho đảng viên mới ở các Đảng bộ: Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty Tuyển than Cửa Ông, Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả, Công ty Xây lắp mỏ - TKV, Công ty CP Địa chất mỏ, Nhà máy tuyển Khe Chàm.

Tới dự và truyền đạt các nội dung trong chương trình lớp học có đồng chí Nguyễn Minh Thiều - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn.

Qua lớp học, các đồng chí đảng viên mới được truyền đạt những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh; vai trò, sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam; những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần ý chí và hành động… Ngoài ra, các đảng viên mới cũng được cung cấp các kiến thức về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, để từ đó mỗi đảng viên dự bị xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và đơn vị nơi công tác, không ngừng phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Trao đổi với các đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Minh Thiều - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV nhấn mạnh, đây là dịp để các đồng chí đảng viên mới nâng cao nhận thức đối với trách nhiệm của người đảng viên cộng sản trong giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại khóa học, mỗi đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng bộ các cấp.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,600 41,900
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,360 41,760
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên