07:33 ICTChủ nhật, 22/09/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ các cấp
Thứ Sáu, ngày 18/05/2018

Ngày 14/5/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ I (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị về phía lãnh đạo Đảng bộ TQN có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN; về phía lãnh đạo Đảng bộ Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Bí thư, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ; BGH; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN; KTT; Trưởng, phó các phòng ban chức năng; Trưởng, phó các PH/TT; Trưởng, phó các phòng, khoa, ban thuộc PH/TT...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Định Khắc Thiệu - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Nhà trường báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ các cấp. Theo đó trong thời gian thực hiện các nghị quyết, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ TQN, Đảng bộ Nhà trường về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu tổng quát đã đề ra, các chỉ tiêu chính về doanh thu, thu nhập của người lao động, trích quỹ đầu tư phát triển, công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể, các danh hiệu thi đua..., đều đạt vượt mức chỉ tiêu đề ra. Đảng bộ và BGH Nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nghị quyết năng động, sáng tạo và sát thực tế. Sau khi tái cơ cấu Nhà trường đã ổn định tổ chức, ban hành kịp thời và đồng bộ các quy chế, quy định về quản lý; tập trung chỉ đạo quyết liệt các lĩnh vực quan trọng như công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, công tác sản xuất và dịch vụ. Xác định rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm quan trọng cần phải tập trung giải quyết trong thời gian trước mắt. Tạo được sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị, phát huy nội lực lao động sáng tạo của cán bộ đảng viên, công nhân viên chức để tạo ra sự ổn định và phát triển của Nhà trường.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng; chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể, sắp xếp lại bộ máy quản lý ở các đơn vị, tăng cường công tác xây dựng, quản lý đội ngũ đảng viên, quy hoạch cán bộ. Qua phân loại tổ chức đảng và đảng viên, các năm qua, Đảng bộ Nhà trường đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu”, các Ban xây dựng Đảng được tặng giấy khen; kết quả phân loại trên 98% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% chi bộ và 100% Đảng bộ bộ phận đạt trong sạch, vững mạnh; phát thẻ Đảng cho 83 đồng chí trong đó có 27 đảng viên là học sinh được kết nạp từ địa phương chuyển về trường học nghề; 07 đồng chí đượng tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; kết nạp 64 đồng chí đảng viên mới đạt tỷ lệ 5% so tổng số đảng viên. Ngoài ra, Đảng bộ Nhà trường thực hiện nghiêm các nguyên tắc về chế độ sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình, tự phê bình. Cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt Đảng. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy và các Bí thư Chi bộ trong nhiệm kỳ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác thu chi tài chính đảng, lập hồ sơ, sổ sách đảng theo đúng quy định…

Tại Hội nghị, một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính ở một số chi bộ, đảng bộ bộ phận; năng lực lãnh đạo, quản lý của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng thông qua hoạt động thực tiễn chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu nhiệm vụ được giao; chưa phát huy được vai trò người đứng đầu, tính quyết đoán, nhạy bén trong công việc chưa cao; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới, công tác phản ánh báo cáo chưa chủ động và kịp thời; hoạt động nghiệp vụ công tác Đảng của các Ban xây dựng Đảng còn chậm chưa theo kịp sự đổi mới nên hiệu quả chưa cao đã được thẳng thắn nêu ra và nghiêm túc chỉ rõ nguyên nhân khuyết điểm. 6 bài học kinh nghiệm BCH Đảng bộ rút ra đã nhận được sự đồng tình của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong thời gian tới, Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ cụ thể cùng các giải pháp chủ yếu: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hành động mạnh mẽ hơn, CB, ĐV, CNV xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong các nhiệm vụ được giao cụ thể; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Công tác xây dựng nông thôn mới được thực hiện với các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Thái Nguyên; Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn thể quần chúng; Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng Đảng bộ “trong sạch vững mạnh, tiêu biểu”, đảm bảo vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức; Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng tiếp tục triển khai thực hiện theo các nghị quyết Hội nghị TW 4 - khóa XI, XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 46/NQ-ĐU ngày 18/3/2015 của Đảng uỷ Nhà trường; Công tác tổ chức thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện quy hoạch cán bộ, thực hiện tốt chính sách cán bộ trong các khâu đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển; Công tác kiểm tra giám sát thực hiện tốt theo điều lệ Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN đánh giá cao Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ các cấp của Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam, trong đó đồng chí nhấn mạnh công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 46/NQ-ĐU ngày 18/3/2015 của Đảng ủy Nhà trường về “Nâng cao vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao”; thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Tập đoàn về tái cơ cấu (giảm 19% trên tổng số CB, CNV khi sáp nhập); Công tác chăm lo đời sống, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động đều thực hiện tốt... Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy cùng BGH Nhà trường lưu ý về các vấn đề: chất lượng đào tạo HSSV sau khi ra trường; tổ chức nâng cao trình độ của đội ngũ CB, GV, CNV Nhà trường; tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn phát huy tinh thần thanh niên; công tác giáo dục HSSV Nhà trường về nhận thực, phản ứng, xử lý các trường hợp, tình huống tiếp xúc với các đối tượng thù địch, các hội tà giáo, tệ nạn xã hội...

Nhân dịp này, Đảng bộ Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phùng Khắc Lộc - Giáo viên Khoa Hầm lò 2; Đảng bộ Nhà trường vinh dự có 02 đồng chí nhận giấy khen của Đảng ủy TQN cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; khen thưởng 6 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ I (2015 - 2020).

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 42,000 42,200
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,980 42,380
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên