20:52 ICTThứ Năm, 09/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Vinacomin sơ kết 5 năm thực hiện NQ11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị
Thứ Tư, ngày 17/10/2012

Sáng 16/9, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động sau 5 năm công tác. Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam trích yếu một số nội dung đánh giá Nghị quyết tại Hội nghị.

1. Công tác chỉ đạo triển khai Nghị quyết
 
Sau khi có NQ11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Tập đoàn đã có Nghị quyết chỉ đạo tới các cấp ủy Đảng cơ sở trong toàn Tập đoàn. Nghị quyết của BCH Đảng bộ khoá II cũng đã chỉ rõ: Tiếp tục lãnh chỉ đạo phong trào: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” xây dựng mẫu hình nữ CNVCLĐ Tập đoàn trong tình hình mới... Hàng năm, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình công tác sát với yêu cầu nhiệm vụ của phong trào nữ CNVCLĐ từng đơn vị...
 
Qua nghiên cứu quán triệt Nghị quyết và chương trình hành động, các cấp uỷ Đảng, chuyên môn và các tổ chức chính trị, xã hội trong Tập đoàn đã có nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng, xác định vai trò, vị trí của đội ngũ công nhân lao động nữ là động lực quan trọng để thúc đẩy sản xuất. Coi mục tiêu giải phóng phụ nữ, thực hiện quyền nam nữ bình đẳng là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng. Vì vậy công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và công tác cán bộ nữ được các cấp lãnh đạo và công đoàn quan tâm đúng mức, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp, chế độ chính sách tạo điều kiện để phát triển tài năng, trí tuệ và nâng cao địa vị xã hội cho đội ngũ nữ CNVCLĐ trong Tập đoàn.
 
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiện toàn tổ chức Ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ" từ Tập đoàn đến các công ty thành viên, xây dựng kế hoạch hành động cho từng giai đoạn, định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá và đề ra chương trình công tác năm sau.
 
2. Công tác tuyên truyền giáo dục về phụ nữ và bình đẳng giới, về chính sách với lao động nữ
 
Tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, Ngành về công tác phụ nữ và bình đẳng giới như: Nghị quyết số NQ11-NQ/TW và chương trình hành động 190/CTr-TLĐ, Nghị quyết 20/NQ-TW, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Nghị quyết 6b, chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 ( văn bản số 1273/CT ngày 5/8/2011), Chiến lược quốc gia về Dân số/SKSS, Bộ luật Lao động...
 
Trong các dịp sơ tổng kết và triển khai chương trình hoạt động ngày Quốc tế phụ nữ  8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày gia đình Việt Nam 28/6... Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị, cơ sở tập trung tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Luật bình đẳng giới, giáo dục quyền tự do, nhân phẩm; giáo dục truyền thống, đạo lý dân tộc, đồng thời tổ chức các hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em, tôn vinh những phụ nữ điển hình, tư vấn pháp luật, hòa giải về hôn nhân, gia đình, lên án những hành động sai trái với phụ nữ. Thực hiện cuộc vận động toàn dân thực hiện xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hoá.
 
Tuyên truyền, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam, giáo dục lối sống lành mạnh, làm cho mọi người có trách nhiệm với gia đình, xã hội. Đấu tranh xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu. Tuyên truyền Pháp luật Lao động nữ, tư vấn công tác Dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản.
 
3. Tham gia xây dựng, kiểm tra giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về lao động nữ, bình đẳng giới, các hoạt động trong nữ CNVCLĐ
 
Hàng năm, ngoài việc kiểm tra trong nội bộ ngành, Tập đoàn còn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương khác kiểm tra điều kiện làm việc, chế độ BHXH, các quy định của cơ sở về cơ chế, chính sách đối với lao động nữ, con em CNLĐ. Thăm hỏi các gia đình nữ CNLĐ khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt. Số cuộc kiểm tra 15 cuộc/01 năm. Trong đó: tự kiểm tra: 10 cuộc, phối hợp kiểm tra: 5 cuộc.
 
Trên cơ sở nghị quyết Đại hội CNVC, Hội nghị Người lao động và TƯLĐTT, Tập đoàn đã tạo đủ việc làm và không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho nữ CNVCLĐ. Chị em từ nhặt than thủ công được đưa vào dây chuyền công nghệ, có mái che mưa nắng, hệ thống phun nước dập bụi, quạt mát... đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc và tăng thu nhập; Chị em làm việc ở khu vực bơm moong, vận hành sàng tuyển, chị em cấp dưỡng được trang bị đầy đủ phòng hộ theo tính chất công việc; Đảm bảo chế độ bồi dưỡng độc hại theo quy định.
 
Ban nữ công các cấp đã đề xuất, tham mưu với lãnh đạo thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho chị em. Bình quân hàng năm 98% chị em được khám sức khoẻ định kỳ, khám chuyên khoa... Số mắc bệnh được điều trị ổn định. Chị em được khám phụ khoa tại bệnh xá của đơn vị với các điều kiện và phương tiện đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Việc bồi dưỡng sau sinh, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, giờ sữa, giờ vệ sinh phụ nữ và chế độ làm việc nhẹ đối với nữ CNLĐ yếu sức khoẻ đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Hầu hết các công trường, phân xưởng của các Tổng công ty, công ty đều có nhà vệ sinh phụ nữ.
 
Hàng năm, vào dịp tháng hành động vì trẻ thơ và các dịp lễ tết, các cháu mẫu giáo, thiếu niên nhi đồng và nhất là các cháu có hoàn cảnh đặc biệt đều được thăm hỏi, tặng quà, khám sức khoẻ cấp thuốc... Nữ CNVCLĐ gia đình khó khăn, có người thân hy sinh vì sự nghiệp làm than, khoáng sản được Tập đoàn và các đơn vị thành viên thường xuyên giúp đỡ, thăm hỏi. Đã có trên 5000 lượt gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đã được giúp đỡ bằng nguồn quỹ "Phụ nữ nghèo", quỹ " Mái ấm công đoàn", quỹ “Mái ấm tình thương”, quỹ “Tình người” của Tập đoàn. Ngoài ra, nữ CNVCLĐ trong Tập đoàn luôn quan tâm ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội như: ủng hộ đồng bào bão lụt, vùng sâu vùng xa; hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc mầu da cam...
 
4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức cán bộ
 
Đảng bộ Tập đoàn đã chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ. Đảm bảo sự công bằng bình đẳng trong việc đề  bạt, bổ nhiệm cán bộ trong từng điều kiện cụ thể ở từng đơn vị. Tạo điều kiện để chị em tham gia cấp uỷ, tham gia vào BCH các tổ chức chính trị. Tạo cơ chế để hệ thống Ban nữ công và các hoạt động của riêng nữ thực hiện theo chương trình đã xây dựng. Mặt khác, Ban nữ công từ Tập đoàn xuống các cơ sở không ngừng củng cố, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động ở từng cấp phấn đấu xây dựng mẫu hình người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích của xã hội và cộng đồng.
 
Trong công tác cán bộ, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đã đề xuất với lãnh đạo Tập đoàn về công tác quy hoạch cán bộ nữ, chỉ đạo xây dựng tỷ lệ cán bộ nữ đạt trên 10% (Công văn số 1221/ CV- TCCB ngày 28/2/2006 của Tổng Giám đốc Tập đoàn). Đã có trên 1000 chị được quy hoạch và cử đi bồi dưỡng, đào tạo (chiếm 10% trong tổng số CNVCLĐ); 572 chị được bổ nhiệm giữ các cương vị chủ chốt...
 
5. Những biện pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động  trong những năm tiếp theo
 
- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số NQ11-NQ/TW và chương trình hành động 190/CTr-TLĐ, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết 20/NQ-TW, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Nghị quyết 6b, Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, Chiến lược quốc gia về Dân số/SKSS, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn bổ sung sửa đổi...
 
 - Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp vận động nữ CNVCLĐ và hoạt động của ban Nữ công các cấp để tăng thêm khả năng tập hợp quần chúng. Xây dựng chương trình công tác, nội dung thi đua phù hợp với cơ chế quản lý mới. Phát hiện và giới thiệu nguồn đề xuất bố trí đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn quy định, chú trọng phát triển cán bộ nữ trẻ.
 
- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".
 
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban nữ công và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó trọng tâm là việc kiện toàn, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực công tác vào Ban nữ công và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường công tác qui hoạch cán bộ nữ. Chăm lo tạo điều kiện về kinh phí, thời gian cho phụ nữ được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Tổ chức tốt việc chăm sóc sức khoẻ cho nữ CNVCLĐ.
 
- Quan tâm bố trí cán bộ nữ vào các vị trí chủ chốt phù hợp với sức khoẻ, đặc trưng giới tính nữ; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nữ vào bộ máy của Đảng, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên; Thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách hiện hành của nhà nước, của ngành đối với nữ CNVCLĐ./.
 

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 50,300 50,600
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 50,170 50,780

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên