08:14 ICTThứ Hai, 21/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công tác gia đình và trẻ em: Nhận thức và hành động
Thứ Năm, ngày 28/06/2018

Thực hiện Hướng dẫn số 785/HD-TLĐ, ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn chủ đề hoạt động công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2018, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) đã phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể tổ chức các hoạt động như: Thăm hỏi, tặng quà các gia đình và các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tuyên dương các cháu học sinh giỏi... Đây là hoạt động thường niên của Tập đoàn, nhằm động viên khuyến khích các gia đình và cháu tích cực phấn đấu vươn lên góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Tập đoàn cũng như xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV thăm và tặng quà trường mầm non Khánh Hòa thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc

Chăm sóc trẻ em là đầu tư cho phát triển

Trong những năm gần đây, cùng với lao động sản xuất, các hoạt động văn hoá - xã hội đư­ợc đông đảo cán bộ, CNVCLĐ quan tâm. Đặc biệt, công tác chăm sóc giáo dục trẻ em của Tập đoàn luôn đ­ược lãnh đạo quan tâm chỉ đạo. Với tinh thần “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, cán bộ CNVCLĐ Tập đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực bằng cả tinh thần và vật chất với nhiều hình thức phong phú để động viên các cháu: Dành hàng tỷ đồng tổ chức thăm hỏi tặng quà, gặp mặt tuyên dương khen thưởng, tổ chức thăm quan du lịch... Cùng với đó, các công ty, đơn vị đã phối hợp với nhà trư­ờng và khối phố trên địa bàn quan tâm chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của CNVCLĐ trong việc nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất n­ước, đảm bảo mọi trẻ em đư­ợc sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không xâm hại trẻ em; nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em về truyền thống, đạo đức lối sống và kiến thức pháp luật bằng các hình thức và nội dung phù hợp, Công đoàn TKV đã xây dựng Kế hoạch số 447/CĐTKV-NC, ngày 04 tháng 5 năm 2018 về việc “Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam năm 2018” triển khai đến các đơn vị cơ sở.

6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn đã thăm tặng quà, hỗ trợ học bổng cho con công nhân bị tai nạn lao động, bị ảnh hư­ởng chất độc màu da cam: Hỗ trợ học bổng cho 391 cháu là con CNVCLĐ tại 29 đơn vị trực thuộc Tập đoàn bị tai nạn lao động và ảnh hư­ởng chất độc màu da cam với tổng giá trị trên 1.538.000.000 đồng; Tổ chức thăm 200 cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt (mồ côi, tật nguyền - con CNVCLĐ) ở 52 đơn vị và 12 trư­ờng mầm non do Tập đoàn quản lý và các trư­ờng đóng trên địa bàn Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Nội... với số tiền 160 triệu đồng; đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cho 02 cháu là con CNVCLĐ thuộc Tổng Công ty CN Mỏ Việt Bắc và Công ty than Núi Béo, phẫu thuật mổ tim với tổng số tiền trên 90 triệu đồng.

Lập kế hoạch khen thưởng các cháu học sinh giỏi đạt giải ba cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm học 2017-2018 là 700 triệu đồng. Các đơn vị cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tuyên dương khen thưởng trên 16.530 cháu với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng như­: Công ty CP than Đèo Nai, Công ty CP than Cao Sơn, Công ty CP than Cọc Sáu, Cty Tuyển than Cửa Ông, Công ty CP than Hà Tu, Công ty Tuyển than Hòn Gai, Công ty CP than Núi Béo, Công ty CP than Hà Lầm, Công ty CP than Vàng Danh, Cơ quan Tập đoàn...

Quan tâm đến đời sống gia đình đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của gia đình, trong những năm qua, Tập đoàn đã chỉ đạo các Công ty đơn vị cơ sở quan tâm đến đời sống gia đình CNVCLĐ, coi xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của ngành than - khoáng sản. Quán triệt chỉ thị 49 của TW Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Công đoàn phối hợp cùng với cơ quan chuyên môn các cấp đã bố trí tạo đủ việc làm cho nữ CNVCLĐ, thu nhập ổn định, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được cải thiện. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể các cấp vận động 100% gia đình CNVCLĐ đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hoá. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến công tác gia đình như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống ma tuý, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống HIV/AIDS, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới...

Các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình CNVCLĐ trong đơn vị, từ đó đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn, thách thức về gia đình, công tác xây dựng gia đình văn hóa. Đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CNVCLĐ. Phối hợp với chuyên môn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội phụ nữ đồng cấp kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ được quy định trong Bộ Luật Lao động; động viên và tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác giáo dục giới và gia đình, giáo dục truyền thống, chuẩn mực phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước... với nhiều hình thức và nội dung hoạt động thiết thực, thu hút, động viên rộng rãi các đối tượng tham gia, thông qua đó giúp nữ CNVCLĐ phát huy vai trò, trách nhiệm, làm nòng cốt trong việc xây dựng gia đình văn hóa.

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh phải gắn liền với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, xây dựng gia đình, tạo động lực giúp CNVCLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những năm qua nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn đã chú trọng quan tâm đến công tác gia đình và xây dựng gia đình văn hóa, khu tập thể văn minh, đầu tư các công trình phúc lợi, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tích cực triển khai các hoạt động xã hội giúp đỡ các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ, bị bệnh hiểm nghèo, nữ CNLĐ đơn thân; đỡ đầu nhà trẻ, mẫu giáo trên địa bàn; thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; gặp mặt khen thưởng con CNVCLĐ đạt học sinh giỏi, các cháu vượt khó học giỏi; gặp mặt tuyên dương gia đình công nhân lao động tiêu biểu... mỗi năm với tổng số tiền đầu tư cho các hoạt động này lên tới hàng chục tỷ đồng. Tiêu biểu như: Công ty CP than Cao Sơn, Công ty CP than Đèo Nai, Công ty than Mạo Khê, Công ty CP than Vàng Danh, Công ty CP than Hà Lầm, Công ty CP than Mông Dương, Công ty than Nam Mẫu... từ đó khơi dậy lòng tự hào, sự gắn bó của người công nhân đối với đơn vị, với mảnh đất nơi họ đang sống và làm việc, tạo động lực quan trọng để CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, công tác và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Tập đoàn cũng như xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ngày nay, chúng ta đang sống trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt; khoa học công nghệ, kinh tế tri thức phát triển nhanh, vượt bậc. Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bỡnh Dương (TPP) và hình thành Cộng đồng ASEAN sẽ mở ra cơ hội và không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng thách thức cũng lớn hơn, cạnh tranh gay gắt hơn. Tập đoàn bên cạnh những thuận lợi còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện khai thác mỏ ngày càng phức tạp hơn, áp lực đầu tư để đảm bảo an toàn trong LĐSX, an toàn về môi trường với sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Đối với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và công tác gia đình tiếp tục được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai chiến lược gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ và Chỉ thị 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng Gia đình thời kỳ CNH - HĐH đất nước”. Nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo về công tác gia đình, coi xây dựng gia đình là một trong những nhân tố quan trọng có tính quyết định sự thành công của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, vì đầu tư cho gia đình chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục giới, bình đẳng giới, hạnh phúc gia đình, chính sách pháp luật. Cung cấp tới gia đình các kiến thức, kỹ năng sống như: Kỹ năng làm cha mẹ, làm dâu con; kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Giáo dục và vận động mọi người tự giác thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của gia đình gắn liền với việc xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình Việt Nam thời kỳ hội nhập.

3. Tích cực chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác dân số KHHGĐ, công tác phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ. Bằng mọi hình thức, biện pháp thường xuyên tổ chức bồi dưỡng cho CNLĐLĐ học tập nâng cao kiến thức về giới và gia đình, kiến thức nuôi dạy con, kiến thức pháp luật, kỹ năng lao động, tác phong công nghiệp... có đủ trình độ đảm đương nhiệm vụ, ổn định việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình.

4. Động viên khen thưởng kịp thời những gương điển hình trong các phong trào thi đua. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa ở tất cả các cơ sở, coi đây là công tác trọng tâm của cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

5. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước, đảm bảo mọi trẻ em được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không xâm hại trẻ em. Nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống và kiến thức pháp luật bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp cho con em CNVCLĐ toàn Tập đoàn./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên