19:31 ICTThứ Bảy, 16/01/2021 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công đoàn TKV triển khai chuyên đề chính sách - pháp luật năm 2019
Thứ Năm, ngày 04/04/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban chấp hành Công đoàn TKV, chiều ngày 4/4/2019, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Công đoàn TKV đã tổ chức Hội nghị chuyên đề chính sách - pháp luật năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Xuân, UV BCH Tổng LĐLĐVN - Chủ tịch Công đoàn TKV; đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; đại diện các Ban Công đoàn TKV; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ công đoàn phụ trách công tác chính sách - pháp luật Công đoàn Tổng công ty, Công ty và đơn vị trực thuộc Công đoàn TKV. Đặc biệt, Hội nghị còn có đại diện 15 gia đình công nhân lao động được hỗ trợ xây dựng nhà ở Mái ấm công đoàn cùng tham dự.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác chính sách - pháp luật năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết chương trình nhà ở Mái ấm công đoàn giai đoạn 2016 - 2018; triển khai Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019; hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm 2019.

Đánh giá kết quả năm 2018, mặc dù tình hình SXKD của Tập đoàn đã có nhiều điểm sáng so với năm 2017, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là về điều kiện tài nguyên, một số cơ chế chính sách vĩ mô chưa phù hợp và chậm được điều chỉnh... Tuy nhiên, Tập đoàn đã triển khai nhiều giải pháp theo diễn biến của thị trường để điều hành sản xuất, tiêu thụ; đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào SXKD và quản lý; đổi mới cơ chế quản trị nội bộ, quản lý doanh nghiệp, thực hiện tốt dân chủ trong doanh nghiệp; các chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành kế hoạch, trong đó các chỉ tiêu như doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, năng suất lao động, thu nhập bình quân tăng cao so với năm 2017.

Năm 2018, Công đoàn TKV đã chủ động phối hợp cùng Tổng Giám đốc xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch thi đua sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nâng cao công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt phúc lợi, an sinh xã hội trong Tập đoàn và các đơn vị.

Các đơn vị đã tuân thủ và thực hiện đúng các chủ trương của Tập đoàn, đặc biệt là công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động, tổ chức sản xuất; công tác dân chủ cơ sở. Những ý kiến của người lao động được lắng nghe và được giải quyết kịp thời, các chế độ chính sách được thực hiện tốt. Các chế độ phúc lợi thiết thực đã giúp đỡ được nhiều gia đình công nhân khó khăn, là động lực quan trọng để người lao động yên tâm công tác, ổn định đời sống và phát triển gia đình tạo mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp.

Thực hiện kế hoạch chính sách - pháp luật năm 2019, công đoàn tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng Quy chế dân chủ theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng đến các nội dung người lao động được tham gia ý kiến, được quyết định, được giám sát và những nội dung cơ quan chuyên môn phải công khai với người lao động để tăng cường tổ chức đối thoại nhằm xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và phát triển trong doanh nghiệp. Xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát, khảo sát liên quan đến ăn, ở, điều kiện làm việc, bố trí phương tiện, công cụ hỗ trợ đi lại cho người lao động trong hầm lò. Thường xuyên rà soát những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có người bị tai nạn lao động, gia đình chính sách, gia đình công nhân tiêu biểu để tổ chức thăm hỏi theo từng quý và đột xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác quản lý lao động, minh bạch công tác tiền lương, phân phối lợi nhuận, và thực hiện các chế độ chính sách từ cấp công trường, phân xưởng. Duy trì các chế độ thu hút thợ lò, chế độ thăm quan, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi ưu đãi đối với người lao động làm việc trong hầm lò và các chế độ an sinh xã hội trong toàn Tập đoàn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV đã ghi nhận và biểu dương các công đoàn cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong công tác, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của NLĐ. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu trở về đơn vị cần tuân thủ và thực hiện đúng các chủ trương của Tập đoàn, đặc biệt là công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động, tổ chức sản xuất, công tác dân chủ cơ sở. Những ý kiến của người lao động phải được lắng nghe và được giải quyết kịp thời, nhất là các chính sách ưu đãi NLĐ. Đẩy mạnh chế độ phúc lợi bằng việc làm cụ thể, thiết thực để giúp đỡ được nhiều gia đình công nhân khó khăn, tạo động lực quan trọng để người lao động yên tâm công tác, ổn định đời sống, góp phần giữ vững sự phát triển của Tập đoàn.

 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên