Công đoàn TKV sửa chữa, xây dựng 96 căn nhà "Mái ấm Công đoàn"
Thứ Năm, ngày 12/01/2017

Triển khai các hoạt động chăm lo cho người lao động, trong năm 2016, thông qua quỹ Mái ấm Công đoàn, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) đã hỗ trợ 4,2 tỷ đồng sửa chữa và xây mới 96 căn nhà cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Công đoàn TKV cũng phối hợp và tặng quà cho nhiều gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình công nhân bị tai nạn lao động và làm tốt nhiều hoạt động xã hội khác như: Tích cực tham gia trong việc đổi mới sắp xếp lại cơ cấu lao động giải quyết chế độ chính sách cho người lao động dôi dư; phát động tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn ký thỏa ước lao động lao động tập thể; tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết các kiến nghị của người lao động; thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn, quy hoạch cán bộ Công đoàn các cấp; phát huy mạng lưới tư vấn pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động nữ công với các phong trào "giỏi việc nước đảm việc nhà", "phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" v.v. Các hoạt động xã hội từ thiện của Công đoàn TKV đã góp phần ổn định đời sống và việc làm cũng như tư tưởng cho người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Tập đoàn.