01:01 ICTThứ Sáu, 02/10/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động…
Thứ Hai, ngày 05/03/2018

Đây là chủ đề chính trong Chương trình hành động về thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Công đoàn TKV kiểm tra việc phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch với Chuyên môn và Đoàn  Than Quảng Ninh về công tác An toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị.

Theo Chương trình hành động ATVSLĐ số 131/CĐTKV-CSPL ngày 27 tháng 2 năm 2018, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đưa ra các nội dung công việc cụ thể theo từng quý. Trong đó, chủ đề xuyên suốt về công tác ATVSLĐ năm nay được Công đoàn TKV đưa ra là: “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có tác hại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Ngoài ra, Công đoàn TKV cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả như: Phối hợp cùng với chuyên môn, Đoàn thanh niên xây dựng Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ năm 2008, đồng thời tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết tại các đơn vị để có kết quả thiết thực, tránh hình thức; đăng ký với công đoàn cấp trên các mục tiêu danh hiệu thi đua về công tác ATVSLĐ; phát động sâu rộng phong trào thi đua giữ vững ATVSLĐ năm 2018 tại các đơn vị; đăng ký đảm nhận các công trình về công tác an toàn vệ sinh lao động, tổ chức cho cán bộ công nhân lao động ký cam kết không vi phạm nội quy, quy định, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn; thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; phối hợp tổ chức phát động thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018; phối hợp triển khai biện pháp đảm bảo an toàn năm 2018 theo kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ, nội dung tuyên truyền ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ và hình thức phù hợp; kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh lao động đảm bảo số lượng và chất lượng v.v…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên