“3K” - Nét mới trong hoạt động báo cáo phản ảnh
Thứ Ba, ngày 20/06/2017

Thực hiện kế hoạch số 521/KH - CĐTKV ngày 05/6/2017, trong các ngày từ 12 - 14/6/2017, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức báo cáo phản ảnh hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017. Thành phần tham dự gồm Thường trực, đại diện các Ban Công đoàn TKV, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh, các công đoàn cơ sở trực thuộc. Đồng chí Chủ tịch, Thường trực Công đoàn TKV chủ trì các hội nghị.

 Nghe báo cáo phản ảnh các đơn vị khu vực Cẩm Phả

Nội dung báo cáo các đơn vị phản ánh thông qua 06 nội dung chính gồm: tình hình chung; vấn đề lao động, việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất tinh thần; kết quả việc giám sát thực hiện chế độ cho người lao động; kết quả triển khai các phong trào thi đua; việc triển khai Đại hội công đoàn các cấp, kết quả Tháng Công nhân 2017, thực hiện quy chế dân chủ, công tác an toàn 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện các mặt công tác công đoàn.

Các báo cáo cơ bản đã nêu tương đối đầy đủ về tình hình SXKD, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tại các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2017. Để nội dung phản ảnh cụ thể, thực chất đúng với tinh thần đổi mới, đợt này Chủ tịch Công đoàn TKV đặt vấn đề và đề nghị các đơn vị báo cáo theo nội dung 3K, đó là phản ảnh: những khó khăn; những điểm khác, mới tại đơn vị; những kiến nghị với cơ quan chuyên môn và Công đoàn TKV. Từ những yêu cầu cụ thể đó, các đơn vị được trực tiếp báo cáo có đủ thời gian để đi sâu, phân tích những khó khăn, bất cập; những mô hình, cách làm mới và các kiến nghị để cùng tập trung tham gia giải quyết. Đa số các đại biểu đều báo cáo những khó khăn trong SXKD; công tác tái cơ cấu của Tập đoàn và các đơn vị, dẫn đến những vấn đề liên quan đến công ăn việc làm và đời sống người lao động; những vấn đề bất cập trong thực hiện các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác cán bộ công đoàn..

Kết luận hội nghị tại các đơn vị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn TKV đã thông tin về những thuận lợi, khó khăn mà Tập đoàn đang phải đối mặt; biểu dương những cố gắng nỗ lực của Công đoàn trong việc tham gia có kết quả công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đặc biệt kết quả hoạt động Tháng Công nhân năm 2017. Thời gian tới Công đoàn cần phối hợp với chuyên môn để triển khai các chương trình đã đặt ra, như Hội thi thợ giỏi, thi ATVSV giỏi, triển khai Đại hội Công đoàn các cấp...; tham gia giám sát để thực hiện chế độ cho người lao động như: tiền lương, việc làm, điều kiện làm việc (ăn, ở, đi lại...). Tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo và người lao động; phối hợp với chuyên môn để không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động, nhất là đối tượng thợ lò… phấn đấu vượt qua thách thức, hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Có thể nói việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung chương trình công tác năm 2017 đã và đang được các cấp Công đoàn TKV triển khai đồng bộ, trong đó đổi mới nội dung, hình thức hoạt động như báo cáo 3K là một trong những nội dung được đánh giá đạt hiệu quả, đúng mục tiêu đã đặt ra./.