Đại hội Công đoàn Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thứ Ba, ngày 05/12/2017

Mới đây, tại thành phố Uông Bí, Công đoàn Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí đã tổ chức thành công Đại hội lần XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Hán - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV cùng các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; đại biểu đại diện Công đoàn các đơn vị vùng miền Tây; các đồng chí lãnh đạo Công ty và 48 đại biểu đại diện cho 234 đoàn viên công đoàn, người lao động Công ty.

Trong 05 năm qua, cùng với sự phát triển của ngành Than - Khoáng sản, toàn thể CNVCLĐ Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí đã đoàn kết, năng động sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Với sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn TKV, sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ của chuyên môn, Công đoàn Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đề ra.

Đại hội đã thông qua báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017; mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa XXII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 09 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn TKV lần thứ V; Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã xác định 06 nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, 05 nhóm chỉ tiêu công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Vương Thế Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XXII thay mặt Đại hội, trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn TKV, sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ, sẽ tập trung triển khai ngay sau Đại hội; lãnh đạo thực hiện tốt việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; phối hợp với chuyên môn vận động CNVCLĐ nâng cao ý thức, góp sức xây dựng và phát triển Công ty; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ trong Công ty.