Công đoàn Than Vàng Danh: Dấu ấn một nhiệm kỳ
Thứ Năm, ngày 14/09/2017

5 năm thực hiện hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa XXIII nhiệm kỳ 2013 - 2017 là giai đoạn khó khăn nhất từ khi đổi mới đến nay của Công đoàn Công ty CP than Vàng Danh. Song lửa thử vàng, gian lan thử sức, bằng truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng mỏ, truyền thống đoàn kết sáng tạo của thợ mỏ Vàng Danh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công ty, Công đoàn Than - Khoáng sản Viêt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Công ty, động viên cán bộ đoàn viên CNVC-LĐ vượt qua mọi khó khăn thử thách xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã từng bước chỉ đạo đổi mới về phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn từ tổ, bộ phận đến Công đoàn Công ty, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tuyên truyền vận động, thuyết phục vận động CNVC-LĐ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình. Hoạt động Công đoàn đã đi sâu vào từng nhiệm vụ, từng công việc cụ thể sát với điều kiện thực tế của Công ty, thực hiện được vai trò chức năng của tổ chức Công đoàn.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thường xuyên, liên tục, nhiều phong trào đã đi vào nền nếp có chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ rệt. Điển hình là phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch tháng, quý, năm, tháng Công nhân, tháng AT-VSLĐ, phong trào Lao động gỏi - thu nhập cao, phấn đấu trở thành thợ mỏ ưu tú, cán bộ quản lý giỏi, xây dựng đơn vị văn hóa, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chống lãng phí, phong trào ôn lý thuyết luyện tay nghề, thi thợ giỏi và thi đua làm theo lời Bác, phong trào phụ nữ hai giỏi…Trong nhiệm kỳ có 348 CNCB lao động đạt thợ mỏ ưu tú, cán bộ quản lý giỏi, có 599 sáng kiến hợp lý hóa được công nhận giá trị làm lợi trên 11 tỷ đồng.

Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở và người lao động, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT đồng thời kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định. Cùng chuyên môn thực hiện hiệu quả phương án sắp xếp tổ chức và tái cơ cấu lao động theo chỉ thị 51 của Tổng Giám đốc và Công đoàn TKV theo hướng giảm số đầu mối, lao động gián tiếp và lao động phụ trợ thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không gây xáo trộn lớn về tư tưởng cũng như SXKD.

Với quan điểm phát triển SXKD phải đi đôi với cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, Công đoàn Công ty cùng chuyên môn đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường các mặt quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động với mức thu nhập bình quân xấp xỉ 10,5 triệu đồng/người/tháng. Các điều kiện ăn, ở, đi lại làm việc được chăm lo chu đáo, các hoạt động VHTT vui chơi giải trí được tổ chức thường xuyên tạo không khí vui khỏe nâng cao thể chất cho người lao động góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Song song đó, Công đoàn Công ty cũng tổ chức tốt việc thăm hỏi và chi tiền theo chế độ cho đoàn viên khó khăn, ốm đau, hiếu, hỷ với số tiền trên  4,4 triệu đồng. Đề nghị Công đoàn Công ty hỗ trợ xây nhà cho một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đề nghị Công đoàn Than  - Khoáng sản Việt nam hỗ trợ 990 triệu động từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” cho 22 gia đình xây và sửa nhà.

Khép lại một nhiệm kỳ đầy khó khăn thử thách, bước sang nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Công ty đã đặt ra mục tiêu, phương hướng và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp: đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, vì quyền lợi ích của đoàn viên và người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tập hợp đoàn viên xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Công ty và Tập đoàn phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập là mục tiêu tổng quát toàn nhiệm kỳ. Tin tưởng rằng với truyền thống của đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cùng những kinh nghiệm và bề dày thành tích của công đoàn cơ sở nhiều năm qua, trên 5700 đoàn viên CNVC-LĐ Công đoàn Than Vàng Danh cùng siết chặt đội ngũ, đồng tâm hiệp lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.