08:00 ICTThứ Tư, 26/06/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Bà Đặng Thị Hương được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng Tập đoàn
Thứ Năm, ngày 14/03/2019

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tập đoàn.

Theo quyết định, bà Đặng Thị Hương, Trưởng ban Kế toán - Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019. Thời hạn giữ chức vụ của bà Đặng Thị Hương là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Đơn vị thành viên