• 10:49 Thứ Năm, 17.1/2019
    kỷ luật đồng tâm
    Ngày 15/1, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019. Đồng...
    Ngày 16/1, Công đoàn Công ty CP than Núi Béo đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm...
    Ngày 10/1/2019, Đoàn Thanh niên Công ty than Mạo Khê đã tổ chức gắn biển công trình “Thượng rót than lò chợ Tây Bắc II-9BT mức -230/-150” thiết thực hướng đến chào mừng...
    Nghị quyết của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020