• 6:18 Thứ Sáu, 20.7/2018
  kỷ luật đồng tâm
  Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, vừa qua, Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin đã tổ chức hội nghị tiếp xúc - đối thoại...
  Vào cuộc
  Thứ Năm, ngày 05/07/2018
  Những cơn mưa rào mùa hạ đã dần xuất hiện với mật độ dày đặc khắp mọi nẻo đường trên thành phố mỏ. Để giảm đi nỗi lo trước mùa mưa bão, Tập...
  Nghị quyết của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020