• 14:44 Thứ Ba, 28.2/2017
    tết
    Để hoàn thành nhiệm vụ công tác đào tạo nghề mỏ hầm lò và các ngành nghề khác, Trường Cao đẳng nghề TKV đã có nhiều giải pháp thực hiện công tác tuyển...
    Đó là mục tiêu của Hội nghị “Tổng kết công tác Nữ công năm 2016 - Triển khai nhiệm vụ năm 2017” vừa diễn ra sáng ngày 16/2 tại Công ty Kho vận...