03:57 ICTThứ Bảy, 24/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited

Tạp chí Than - Khoáng sản

Mùa hè, thợ mỏ chọn điều dưỡng sức khỏe ở đâu?Mùa hè, thợ mỏ chọn điều dưỡng sức khỏe ở đâu?Ngày đăng: 12/08/19

Thợ mỏ giờ có nhiều lựa chọn những khu nghỉ dưỡng cho mình. Đó là bởi đến nay, đã có nhiều đơn vị trong Tập đoàn xây dựng các Trung tâm điều dưỡng...

Đơn vị thành viên