• 21:09 Thứ Tư, 19.6/2019
    kỷ luật đồng tâm
    Thực hiện kế hoạch số 831-KH/ĐTQN ngày 20/5/2019 về việc tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, chiều ngày 5/6/2019,...
    Nghị quyết của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020